Disclaimer, Privacy, Cookies

MyLights.be besteedt veel zorg aan de creatie en het up-to-date houden van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.
Daarom kan MyLights.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer MyLights.be verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal MyLights.be onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. In het geval dat links of connectie tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekmachines, is MyLights.be niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites of materiaal komende van deze websites, zoals afbeeldingen, pdf files, enz... Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat MyLights.be niet in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. MyLights.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Indien u vragen hebt over de inhoud, zowel technisch of kwalitatief gelieve MyLights.be dan te contacteren met de voorziene middelen.

MyLights.be hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot MyLights.be ,Luxemburglaan 10, 8550 Zwevegem. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

MyLights.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.
Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.